ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΔΟΥΒΡΗΣ

Η γόμωση ενός φυσιγγίου για να είναι επιτυχής στο κυνήγι απαιτεί την εναρμόνιση των υλικών για το σκοπό που προορίζεται.

Ο βέλτιστος βαθμός αξιοποίησης των ιδιοτήτων όλων τών υλικών είναι αυτό που θα κρίνει την αποτελεσματικότητα του φυσιγγίου. Αυτή είναι η εργασία μας.

Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του κυνηγού για υψηλές ταχύτητες και ομοιόμορφες κατανομές, επιλέγουμε τα άριστα υλικά που προϋποθέτει η γόμωση ενός εξαιρετικά αποδοτικού φυσιγγιού για το κυνήγι που προορίζεται.

 

 

Πυρίτιδες υψηλών ταχυτήτων και χαμηλών πιέσεων με εξαιρετική επίδοση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες


   Douvris Shotshells Φυσίγγια Δούβρης © 2015-2016. All Rights Reserved.