ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΔΟΥΒΡΗΣ

Tο Εργοστάσιο οικοδομήθηκε το 2009 στο 5ο χιλιόμετρο Σπάρτης – Σκούρας  στον μεγάλο περιφερειακό Σπάρτης.

Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις με αυτοματοποιημένες μηχανές γόμωσης και συσκευασίας φυσιγγίων . Επίσης διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους πλήρως εναρμονισμένους στους κανόνες ασφαλείας και σωστής αποθήκευσης, με έλεγχο υγρασίας και θερμοκρασίας.Το προϊόν που θα φτάσει στα χέρια του κυνηγού είναι αποτέλεσμα μιας σειράς διεργασιών ακριβείας, απο μηχανές υψηλής ακρίβειας ρυθμίσεων ώστε να εξασφαλίζεται το άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα σε κάθε φάση της παραγωγής .Η παραγωγή και η αποθήκευση διεξάγεται  στις ενδεδειγμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας , ώστε να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση.

   Douvris Shotshells Φυσίγγια Δούβρης © 2015-2016. All Rights Reserved.